POLE NR 5

Południową granicę pola stanowią grobowce rodzinne. Pierwotnie było ich dwanaście, ale cztery zostały zrównane z ziemią. Tylko na dwóch pomnikach zachowały się płyty inskrypcyjne, jednak i one noszą ślady zniszczeń. Dwa grobowce są w dobrym stanie, ale bez płyt inskrypcyjnych, natomiast cztery kolejne dotrwały do dnia dzisiejszego ze znacznymi zniszczeniami. Pozostałą część pola wypełniają w przeważającej mierze pojedyncze macewy, choć zdarzają się także pochówki małżeństw, czy większej ilości członków jednej rodziny.
Kwatera jest w znacznym stopniu zdewastowana, zapewne ze względu na swą niewielką odległość od bramy głównej i od muru granicznego – oznacza to łatwy wywóz skradzionego kamienia.

Dzięki ciężkiej pracy uczestników Sommerlager Neuer Jüdischer Friedhof Wrocław pod charyzmatycznym przywództwem Eriki Buhr znaczna część pola została uporządkowana w czerwcu 2008 roku. Była to jak dotąd jedyna grupa, która dysponowała sprzętem umożliwiającym podnoszenie i ustawianie przewróconych macew. W ciągu zaledwie pięciu dni roboczych panowie ustawili do pionu dwadzieścia pięć pomników (w tym macewę na pierwszym pochówku na tym cmentarzu).

Natomiast grobowce w południowej części pola możemy oglądać dzięki niestrudzonej pracy młodych ludzi z obozu letniego – Jewish Traces III z Domu Edyty Stein, na czele których stanęli Charlotte Herzog i Martin Gbur. Grupa pracowała tutaj w lipcu 2008 roku.

Lista osób pochowanych na polu nr 5 powstała w trakcie tworzenia dokumentacji fotograficznej. Jej efekty można obejrzeć w galerii pola nr 5.
Około 15 nagrobków udało się zidentyfikować wyłącznie dzięki pracy wyżej wspomninanych grup.
Poniżej listy znajduje się link do pliku Excel zawierającego te same informacje (wzbogacone o nr nagrobka), ale w układzie sytuacyjnym (kolejność nazwisk wynika z położenia konkretnych nagrobków).

Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci
Altman Fabian 30.03.1837 01.05.1906
Asch Elias
Aschner Lina
Aschner Kurt 31.07.1878 11.01.1926
Banasch L.H. 13.06.1906
Benjamin geb. Kotlarczik Bune 23.01.1907
Biedach Mendel
Block Moritz 12.10.1837 23.11.1906
Block geb. Lasker Friederike 22.02.1842 04.05.1922
Bogen geb. Brzezinski Minna 02.09.1848 25.01.1907
Bornstein Max 08.03.1865 29.04.1907
Boronow Heinrich 23.11.1844 06.05.1907
Braunberg geb. Acher Dorothea 24.09.1906
Brinnitzer Luise 23.03.1881 25.06.1916
Burchard Karl
Caro geb. Rosenfeld Friedericke 01.03.1813/8 01.04.1907
Cohn Adolf 19.05.1875 23.03.1931
Cohn Bernhard 29.05.1817 28.12.1906
Daniel Moses
Fuchs Hirsch 03.1907
Gad Nache 25.06.1906
Glaser W.M. 18.11.183? 08.04.1906
Glaser geb. Lewin Henriette 02.12.1835 22.09.1922
Glücksman geb. Efraim Zerka 14.11.1906
Gotthelf geb. Karo Dorothea 19.11.1878 07.10.1906
Graffner Therese 01.05.1839 17.11.1906
Gräffner Emma 03.08.1842 28.11.1924
Grosberg geb. Sperling Masza
Hasse geb. Pasch Fredericke 03.07.1839 15.06.1906
Hensch... Charlotte 29.
Hiller Hermann
Isaac Michael 21.06.1822 09.11.1906
Israel Hermann 09.02.1848 23.07.1906
Israel geb. Finkenstein Bianka 18.06.1855 24.05.1929
Jacobsohn Samuel 06.08.1906
Janower Dora
Janower Frieda
Janower David 07.12.1857 30.03.1921
Kaeller Martha
Kaliski Deborah
Kaswiner Adolf 21.08.1906
Kempinski Pesach 18.01.1907
Kempner Charlotte
Kirschner Louis 02.01.1907
Kleemann geb. Ziffer Jenny 12.01.1875 30.05.1932
Klinkowsteyn Bernhard 12.03.1907
Kohn Hermann 18.12.1848 19.03.1906
Kotowski Leib Chaim
Kurzezunge geb. Rubin Henriette 27.11.1907
Lassmann geb. Sonnenberg Chaja Zapora ??.??.1858 03.09.1906
Lauffer Julie
Lazarus Hanna Emilie 17.08.1906
Lewkowitz Herman 10.05.1869 12.08.1906
Loewenstein geb. Joseph Rosalie 12.09.1812 13.05.1907
Lomnitz Johanna 19.02.1887 10.10.1906
Mahn Philipp 22.09.1838 14.05.1907
Mahn geb. Ledermann Caecilie 01.10.1815 13.05.1909
Mandowsky Johanna 21.12.1841 26.12.1921
Mendel Rosa
Mosler Antonie
Neumann Ida 25.03.1879 18.05.1907
Pariser geb. Süsskind Lisette 02.02.1825 11.09.1906
Parschaner Max
Piokowski Israel
Preiss Eugen
Prinz Artur 28.09.1886 11.01.1907
Pulvermacher Isaac 15.03.1830 07.01.1907
Pulvermacher geb. Isaacsohn Caecilie 05.01.1840 24.10.1928
R.... Emma ??.11.????
Rawitscher Louis 12.08.1817 16.01.1907
Rosen Victor
Rosenthal Simon 04.01.1846 21.01.1907
Ruszecki Johanna
Salomon Meyer
Sch....er Else
Sch...ber Louis
Schlamowitz Jakob
Schlesinger Marie 28.08.1854 27.01.1928
Schleyer Rudolf 07.11.1840 17.12.1910
Schleyer geb. Birgheim Antonie 11.04.1842 31.07.1906
Schr...... Abraham
Schweitzer 1852 1907
Sittner Olga 23.06.1870 16.05.1906
Spitz Margarete 06.05.1891 26.11.1906
Stenger Rosalie 02.02.1907
Taucher Emilie 15.10.1830 11.12.1906
Troplowitz Ludwig 12.11.1825 13.08.1913
Ucko Wilhelm 28.02.1848 17.07.1906
Ucko geb. Stahl Hulda 06.07.1851 19.12.1939
Unger Emanuel
Wagner Nathan geb. Hirsch Henriette ??.02.1829 05.10.1907
Weissenberg Heinrich 15.08.1834 25.03.1909
Weissenberg geb. Wurm Charlotte 14.05.1827 05.05.1907
Weissmann Ferdinand 15.04.1844 08.04.1907
Welsch Julius 11.05.1907
Wenglowitz geb. Ebstein Friederike
Wodzislawska Leie
Wolff Emma
Wolkowicz Hendele 02.11.1906
Ziffer Richard 04.02.1874 19.06.1908
Ziffer geb. Levinthal Regina 07.01.1853 28.03.1925
Zweig Martha

Plik Excel z listą osób pochowanych na polu nr 5, w układzie sytuacyjnym (można go ściągnąć i zachować).