« Powrót do pola honorowego

POLE HONOROWE - ZDJĘCIA NAGROBKÓW

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć nagrobków z pola honorowego, w układzie alfabetycznym. Pod każdą fotografią znajdują się posiadane przez nas informacje o danej osobie.

Kliknięcie w miniaturkę powoduje otworzenie zdjęcia w pełnym rozmiarze.

Bergmann Karl

Nazwisko i imię: Bergmann Karl
Stopień: -
Data urodzenia: 25.04.1899
Data śmierci: 01.07.1918
Nr nagrobka na szkicu: 26

Bigard Ludwig

Nazwisko i imię: Bigard Ludwig
Stopień: -
Data urodzenia: 07.06.1891
Data śmierci: 01.07.1918
Nr nagrobka na szkicu: 25

Bock Max

Nazwisko i imię: Bock Max
Stopień: gefreiter
Data urodzenia: 24.10.1892
Data śmierci: 09.04.1930
Nr nagrobka na szkicu: 16

Boldes Erich

Nazwisko i imię: Boldes Erich
Stopień: -
Data urodzenia: 08.12.1893
Data śmierci: 13.10.1915
Nr nagrobka na szkicu: 35

Bonisch Erich

Nazwisko i imię: Bonisch Erich
Stopień: -
Data urodzenia: ??.07.1893
Data śmierci: 18.06.1915
Nr nagrobka na szkicu: 9

Bönisch Ernst

Nazwisko i imię: Bönisch Ernst
Stopień: -
Data urodzenia: 29.12.1895
Data śmierci: 16.05.1916
Nr nagrobka na szkicu: 66

Brinnitzer Erich

Nazwisko i imię: Brinnitzer Erich
Stopień: -
Data urodzenia: 19.06.1896
Data śmierci: 01.12.1914
Nr nagrobka na szkicu: 7

Bruck Herbert

Nazwisko i imię: Bruck Herbert
Stopień: -
Data urodzenia: 11.08.1894
Data śmierci: 24?.07.1917
Nr nagrobka na szkicu: 61

Büchler Alfred

Nazwisko i imię: Büchler Alfred
Stopień: -
Data urodzenia: 18.02.1886
Data śmierci: 07.09.1916
Nr nagrobka na szkicu: 43

Cohn Alfred

Nazwisko i imię: Cohn Alfred
Stopień: -
Data urodzenia: 11.10.1876
Data śmierci: 09.08.1917
Nr nagrobka na szkicu: 52

David Gustav

Nazwisko i imię: David Gustav
Stopień: -
Data urodzenia: 11.10.18?7
Data śmierci: 07.09.1917
Nr nagrobka na szkicu: 63

Doktor Ernst

Nazwisko i imię: Doktor Ernst
Stopień: feldunterartz?
Data urodzenia: ??.06.1896
Data śmierci: ??.??.1918
Nr nagrobka na szkicu: 27

Ehrlich Max

Nazwisko i imię: Ehrlich Max
Stopień: sergeant
Data urodzenia: 16.02.1881
Data śmierci: 25.10.1918
Nr nagrobka na szkicu: 75

Faibis J. Schmul

Nazwisko i imię: Faibis J. Schmul
Stopień: -
Data urodzenia:
Data śmierci: 13.06.1916
Nr nagrobka na szkicu: 19

Finkenstein Willy

Nazwisko i imię: Finkenstein Willy
Stopień: -
Data urodzenia: 19.01.1899
Data śmierci: 11.11.1919
Nr nagrobka na szkicu: 78

Friedländer Kurt

Nazwisko i imię: Friedländer Kurt
Stopień: gefreiter
Data urodzenia: 11.07.1895
Data śmierci: 12.05.1916
Nr nagrobka na szkicu: 20

Friedmann walter

Nazwisko i imię: Friedmann walter
Stopień: unteroffz.
Data urodzenia: 18.08.1896
Data śmierci: 19.??.1917
Nr nagrobka na szkicu: 72

Fuchs Moritz

Nazwisko i imię: Fuchs Moritz
Stopień: -
Data urodzenia: 05.11.1869
Data śmierci: 26.12.1916
Nr nagrobka na szkicu: 64

Galewski Georg

Nazwisko i imię: Galewski Georg
Stopień: vizefeldw.
Data urodzenia: 05.04.1875
Data śmierci: 06.11.1916
Nr nagrobka na szkicu: 28

Gassman Eugen

Nazwisko i imię: Gassman Eugen
Stopień: -
Data urodzenia: 27.??.1880
Data śmierci: 07.08.1915
Nr nagrobka na szkicu: 36

Gassmann Max

Nazwisko i imię: Gassmann Max
Stopień: stabsartz. Dr.
Data urodzenia: 15.09.1875
Data śmierci: 10.06.1915
Nr nagrobka na szkicu: 37

Gerstel Hugo

Nazwisko i imię: Gerstel Hugo
Stopień: -
Data urodzenia: 16.05.1894
Data śmierci: 04.03.1933
Nr nagrobka na szkicu: 54

Goldenfranz Salo

Nazwisko i imię: Goldenfranz Salo
Stopień: vizefeldw.
Data urodzenia: 28.04.1885
Data śmierci: 14.10.1918
Nr nagrobka na szkicu: 69

Golschiner Ludwig

Nazwisko i imię: Golschiner Ludwig
Stopień: -
Data urodzenia: 15.03.1883
Data śmierci: 08.06.1917
Nr nagrobka na szkicu: 51

Gomma Willy

Nazwisko i imię: Gomma Willy
Stopień: -
Data urodzenia: 11.??.1881
Data śmierci: 09.11.1916
Nr nagrobka na szkicu: 50

Grabowsky Karl

Nazwisko i imię: Grabowsky Karl
Stopień: -
Data urodzenia: 08.06.1884
Data śmierci: 10.07.1915
Nr nagrobka na szkicu: 15

Grünpeter Arthur

Nazwisko i imię: Grünpeter Arthur
Stopień: gefreiter
Data urodzenia: 07.05.1892
Data śmierci: 26.07.1922
Nr nagrobka na szkicu: 3

Guttentag Ernst

Nazwisko i imię: Guttentag Ernst
Stopień: -
Data urodzenia: 13.08.1872
Data śmierci: 22.10.1916
Nr nagrobka na szkicu: 29

Guttmann Jacob

Nazwisko i imię: Guttmann Jacob
Stopień: -
Data urodzenia:
Data śmierci: 29.01.1915
Nr nagrobka na szkicu: 14

Hartmann Georg

Nazwisko i imię: Hartmann Georg
Stopień: leutn.
Data urodzenia: 10.11.1882
Data śmierci: 19.05.1915
Nr nagrobka na szkicu: 17

Hirschel Georg

Nazwisko i imię: Hirschel Georg
Stopień: -
Data urodzenia: 10.01.1870
Data śmierci: 24.07.1917
Nr nagrobka na szkicu: 58

Kalmus Ernst

Nazwisko i imię: Kalmus Ernst
Stopień: -
Data urodzenia: 31.03.1898
Data śmierci: 19.04.1918
Nr nagrobka na szkicu: 5

Karger Siloy

Nazwisko i imię: Karger Siloy?
Stopień: -
Data urodzenia: 09.04.1889
Data śmierci: 02.03.1915
Nr nagrobka na szkicu: 39

Kasztan Erich

Nazwisko i imię: Kasztan Erich
Stopień: -
Data urodzenia: 25.03.1890
Data śmierci: 19.02.1930
Nr nagrobka na szkicu: 32

Kempner Martin

Nazwisko i imię: Kempner Martin
Stopień: -
Data urodzenia: 29.03.1882
Data śmierci: 28.10.1922
Nr nagrobka na szkicu: 2

Kleemann

Nazwisko i imię: Kleemann
Stopień: -
Data urodzenia: 30.04.1895
Data śmierci: 05.05.1918
Nr nagrobka na szkicu: 60

Klüger Isidor

Nazwisko i imię: Klüger Isidor
Stopień: vizefeldw.
Data urodzenia: ??.04.1883
Data śmierci: 16.09.1918
Nr nagrobka na szkicu: 21

Krebs Herbert

Nazwisko i imię: Krebs Herbert
Stopień: -
Data urodzenia: 23.07.1891
Data śmierci: 05.04.1915
Nr nagrobka na szkicu: 38

Krimke Alfred

Nazwisko i imię: Krimke Alfred
Stopień: ludfährer
Data urodzenia: 13.11.1875
Data śmierci: 22.05.1917
Nr nagrobka na szkicu: 47

Kroner Herbert

Nazwisko i imię: Kroner Herbert
Stopień: gefreiter
Data urodzenia: 01.10.1899
Data śmierci: 24.10.1918
Nr nagrobka na szkicu: 74

L-heim Fritz

Nazwisko i imię: L-heim Fritz
Stopień: -
Data urodzenia: 21.??.1888
Data śmierci: ??.??.1918
Nr nagrobka na szkicu: 73

Leiser Siegfried

Nazwisko i imię: Leiser Siegfried
Stopień: -
Data urodzenia: 22.01.1879
Data śmierci: 23.03.1930
Nr nagrobka na szkicu: 10

Lewin Bruno

Nazwisko i imię: Lewin Bruno
Stopień: gefreiter
Data urodzenia: 28.07.1890
Data śmierci: 20.02.1917
Nr nagrobka na szkicu: 44

Lewy Georg

Nazwisko i imię: Lewy Georg
Stopień: -
Data urodzenia: 20.12.1886
Data śmierci: 14.08.1917
Nr nagrobka na szkicu: 46

Lippmann Martin

Nazwisko i imię: Lippmann Martin
Stopień: apothekerefeve?
Data urodzenia: 04.05.1894
Data śmierci: 29.03.1915
Nr nagrobka na szkicu: 8

Loeb Aron

Nazwisko i imię: Loeb Aron
Stopień: sergeant
Data urodzenia: 25.06.1882
Data śmierci: 29.02.1920
Nr nagrobka na szkicu: 79

Malachowski Leo

Nazwisko i imię: Malachowski Leo
Stopień: -
Data urodzenia: 16.10.1898
Data śmierci: 26.10.1917
Nr nagrobka na szkicu: 70

Manasse Walter

Nazwisko i imię: Manasse Walter
Stopień: unteroffz.
Data urodzenia: 13.02.1886
Data śmierci: 2?.??.1918
Nr nagrobka na szkicu: 4

Mode Leo

Nazwisko i imię: Mode Leo
Stopień: -
Data urodzenia: 28.05.1881
Data śmierci: 18.11.1918
Nr nagrobka na szkicu: 76

Neumann Walter

Nazwisko i imię: Neumann Walter
Stopień: unteroffz.
Data urodzenia: 21.04.1897
Data śmierci: 09.08.1917
Nr nagrobka na szkicu: 49

Perl Leo

Nazwisko i imię: Perl Leo
Stopień: leutnant a.L.
Data urodzenia: 02.10.1870
Data śmierci: 28.07.1915
Nr nagrobka na szkicu: 33

Philipsborn Martin

Nazwisko i imię: Philipsborn Martin
Stopień: -
Data urodzenia: 05.05.1887
Data śmierci: 2?.02.1916
Nr nagrobka na szkicu: 31

Nazwisko i imię:
Stopień:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Nr nagrobka na szkicu:

Rosenthal Max

Nazwisko i imię: Rosenthal Max
Stopień: -
Data urodzenia: 01.05.1878
Data śmierci: 02.03.1915
Nr nagrobka na szkicu: 40

Salomon Sally

Nazwisko i imię: Salomon Sally
Stopień: -
Data urodzenia: 23.09.1893
Data śmierci: 13.11.1915
Nr nagrobka na szkicu: 12

Schäfer Fritz

Nazwisko i imię: Schäfer Fritz
Stopień: -
Data urodzenia: ??.??.1891
Data śmierci: 29.05.1917
Nr nagrobka na szkicu: 59

Scheer Paul

Nazwisko i imię: Scheer Paul
Stopień: -
Data urodzenia: 20.03.1873
Data śmierci: 27.08.1919
Nr nagrobka na szkicu: 77

Schiftan Wilhelm

Nazwisko i imię: Schiftan Wilhelm
Stopień: -
Data urodzenia: 20.05.1893
Data śmierci: 18.11.1917
Nr nagrobka na szkicu: 62

Schlesinger Georg

Nazwisko i imię: Schlesinger Georg
Stopień: -
Data urodzenia: 21.10.1881
Data śmierci: 26.01.1917
Nr nagrobka na szkicu: 65

Schnitzer Louis

Nazwisko i imię: Schnitzer Louis
Stopień: unretoffz.
Data urodzenia: 18.??.1892
Data śmierci: 10.10.1915
Nr nagrobka na szkicu: 34

Seligsohn Paul

Nazwisko i imię: Seligsohn Paul
Stopień: -
Data urodzenia: 21.11.1887
Data śmierci: 12.11.1929
Nr nagrobka na szkicu: 53

Singer Otto

Nazwisko i imię: Singer Otto
Stopień: -
Data urodzenia: 04.03.1881
Data śmierci: 01.01.1918
Nr nagrobka na szkicu: 42

Sklarz Ismar

Nazwisko i imię: Sklarz Ismar
Stopień: unteroffz.
Data urodzenia: 16.09.1893
Data śmierci: 22.05.1917
Nr nagrobka na szkicu: 48

Stargard Walter

Nazwisko i imię: Stargard Walter
Stopień: -
Data urodzenia: 27.04.1895
Data śmierci: 26.10.1918
Nr nagrobka na szkicu: 23

Stein Max Karl

Nazwisko i imię: Stein Max Karl
Stopień: -
Data urodzenia: 24.02.1891
Data śmierci: 25.11.1918
Nr nagrobka na szkicu: 1

Stern Joseph

Nazwisko i imię: Stern Joseph
Stopień: -
Data urodzenia: 13.03.1875
Data śmierci: 19.12.1927
Nr nagrobka na szkicu: 56

Süssbach Siegmund

Nazwisko i imię: Süssbach Siegmund
Stopień: v.. Dr.
Data urodzenia: 31.08.1873
Data śmierci: 29.04.1916
Nr nagrobka na szkicu: 30

Taterka Reinhold

Nazwisko i imię: Taterka Reinhold
Stopień: unteroffzasp.
Data urodzenia: 30.12.1889
Data śmierci: 08.04.1915
Nr nagrobka na szkicu: 6

Warschauer Albert

Nazwisko i imię: Warschauer Albert
Stopień: -
Data urodzenia: 21.05.1882
Data śmierci: 13.11.1915
Nr nagrobka na szkicu: 13

W.chsner Paul

Nazwisko i imię: W.chsner Paul
Stopień: oberapoth.
Data urodzenia: ??.??.1884
Data śmierci: ??.??.1918
Nr nagrobka na szkicu: 71

Weyl Hermann

Nazwisko i imię: Weyl Hermann
Stopień: gefreiter
Data urodzenia: ??.08.1893
Data śmierci: 27.10.1916
Nr nagrobka na szkicu: 45

Widawer Curt

Nazwisko i imię: Widawer Curt
Stopień: unteroffz.
Data urodzenia: ??.11.1881
Data śmierci: ??.01.1915
Nr nagrobka na szkicu: 41

Zerkowski Georg

Nazwisko i imię: Zerkowski Georg
Stopień: gefreiter
Data urodzenia: 18.05.1891
Data śmierci: 29.02.1916
Nr nagrobka na szkicu: 18

Zerkowski Willy

Nazwisko i imię: Zerkowski Willy
Stopień: -
Data urodzenia: 04.03.1891
Data śmierci: 15.11.1915
Nr nagrobka na szkicu: 11

Zippo Josef

Nazwisko i imię: Zippo Josef
Stopień: -
Data urodzenia: 14.05.1904
Data śmierci: 13.12.1933
Nr nagrobka na szkicu: 55

Zorn Max

Nazwisko i imię: Zorn Max
Stopień: -
Data urodzenia: 20.10.1881
Data śmierci: 14.10.1918
Nr nagrobka na szkicu: 57

-enthal Erich

Nazwisko i imię: -enthal Erich
Stopień: -
Data urodzenia: 04.02.1898
Data śmierci: 14.10.1918
Nr nagrobka na szkicu: 68

-enthal Hans

Nazwisko i imię: -enthal Hans
Stopień: -
Data urodzenia: ??.??.1891
Data śmierci: ??.??.1918
Nr nagrobka na szkicu: 24

-ger Louis

Nazwisko i imię: -ger Louis
Stopień: -
Data urodzenia: 27?.12.1899
Data śmierci: ??.??.1918
Nr nagrobka na szkicu: 22

Powered by Highslide JS

« Powrót do pola honorowego